top of page
Föreningen Ångfartyget 
Mariefreds Vänner

Ångbåten Mariefred är ett kulturföremål, ett levande museum och ett minnesmärke över en svunnen epok i Mälartrafikens historia.  En omistlig del av vårt kulturarv!                                                                                         

 

För att kunna hålla ångbåten Mariefred i levande trafik krävs ett ständigt renoveringsarbete och ett återkommande ekonomiskt stöd.  Linjetrafiken går varje år med ett ekonomiskt underskott. Det är en kamp och en utmaning att hålla s/s Mariefred igång.                                                                   

                                                                                                                                

Frivilliga insatser har spelat en avgörande roll för båtens överlevnad. 1980 och 1994 drabbades s/s Mariefred av brand men kunde med insamlade medel restaureras. 1983 var problemen om möjligt än större, då den 80-åriga ångpannan måste bytas ut. Inför  säsongen 2011 genomfördes en kostnadskrävande installation av toa-tankar ombord.                 

                                                                                                                                

Under de senaste decennierna har stora resurser lagts ned för att pietetsfullt renovera fartyget och hålla det i gott skick. Tack vare flitigt och kärleksfullt arbete av besättning och frivilliga är s/s Mariefred nu finare än någonsin!

 

                                                                                                                           

DÄRFÖR BEHÖVS EN VÄNFÖRENING!

 

Om ångbåten Mariefred ska kunna upprätthålla trafiken mellan Stockholm och Mariefred även i fortsättningen behövs ett fortsatt starkt stöd av mariefredsbor och andra ångbåtsvänner.

 

Föreningen Ångfartyget Mariefreds Vänner arbetar med att sprida information om- och öka intresset för s/s Mariefred i syfte att trygga ångbåtens fortsatta drift. Det är föreningens mål att bevara s/s Mariefred i oförändrat skick som ett levande museifartyg i trafik på traden Stockholm – Mariefred.

                                                                                                                                    

Varje generation mariefredsbor har känt ett särskilt ansvar för ångbåten Mariefred. Om bara tillräckligt många gör det också i framtiden, så blir ångbåten Mariefred kvar i sin hemmahamn och på sin linjetrafik Stockholm – Mariefred. Därför skall du vara med i föreningen Ångfartyget Mariefreds Vänner!

 

Självklart är även icke-mariefredsbor välkomna.

Båten behöver sina vänner!

Bli medlem


Enskild individ 100 kr per år

Hel familj 200 kr per år

Företag 400 kr per år
 

Bli medlem genom att betala in avgiften till bankgiro 103-1178.

Märk betalningen med namn.

bottom of page